Månad: januari 2020

Politik handlar om konsten att sköta en stat och ordet härstammar från det gamla grekiska ordet för “statskonst”. Allt som har att göra med offentliga

Vad är politik?