Blockpolitik i Sverige

I Sveriges riksdag samarbetar partier med varandra och indelar sig i block. Detta innebär att en röst på till exempel Kristdemokraterna också är en röst på moderaterna eftersom de ingår i samma block. Länge var Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet inom ett block som kallades för de rödgröna medan Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna tillhörde blocket alliansen. Sverigedemokraterna har länge inte tillhört något block eftersom de flesta inte vill samarbeta med dem på grund av partiets historia.

Blockpolitiken har dock luckrats upp något i Sverige i samband med det senaste valet då Centerpartiet och Liberalerna valde att stötta en socialdemokratisk regering trots att de ingick i alliansen. Detta har lett till andra allianser och det har börjat pratas om ett konservativt block bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Av kritiker brukar detta block ibland kallas för det brunblåa blocket och man syftar då på att man hävdar att SD har “bruna”, det vill säga, rasistiska eller till och med nazistiska åsikter, något som partiet bestämt tar avstånd ifrån.

Att dela in sig i block innebär att man kan få makt med ett färre antal röster på det enskilda partiet eftersom det mest är rösterna på blocket som räknas.