Kategori: Vad är politik?

Förutom att dela in länders styrelseskick i demokratier och diktaturer delas de även ibland in i monarkier och republiker. En monarki innebär att land

Vad är politik?

Många anser att höger-vänsterskalan är föråldrad, förenklad och missvisande. Därför har en ny modell tagits fram som har börjat användas i flera olika

Vad är politik?

Politik handlar om konsten att sköta en stat och ordet härstammar från det gamla grekiska ordet för “statskonst”. Allt som har att göra med offentliga

Vad är politik?

Regler och uppsättningar av värderingar är viktiga för en organisation, frågan är om en organisation ens kan ses som en sådan utan regler och uppsättn

Vad är politik?

I västvärlden brukar man dela upp politiska ideologier i vänster och höger. Denna uppdelning har sitt ursprung i den franska revolutionen och hur poli

Vad är politik?