Monarki och republik

Förutom att dela in länders styrelseskick i demokratier och diktaturer delas de även ibland in i monarkier och republiker. En monarki innebär att landets statschef består av en monark, till exempel en kung eller drottning, medan statschefen i en republik består av en president. I Sverige har vi en konstitutionell monarki vilket innebär att vi har en kung som statschef men att denne inte har något politisk inflytande utan enbart fungerar som en slags representant för staten. Historiskt sett, och i vissa länder än idag, är det monarken som även har den politiska makten i landet. Sverige har historiskt sett helt och hållet styrts av monarker.

I en republik har man alltså en president, men denne kan jämföras med statsministern i Sverige, det vill säga det är en politisk post. Exempel på republiker är USA, Ryssland, Finland och Frankrike. I en republik väljs presidenten oftast av folket och byts ut med jämna mellanrum, i en monarki är det vanligt att monarktiteln går i arv, till exempel i Sverige där det är samma familj som innehar denna titel. Många anser att monarkin är förlegad och en rest från ett gammalt samhälle, medan andra tycker att det fyller en viktig funktion.