Skolan och politiken

Skolan är ett mycket omdiskuterat område inom den svenska politiken. I själva verket har den svenska skolan genomgått en stor mängd förändringar de senaste åren. Exempelvis så har betyg introducerats i allt lägre åldrar och betygsskalan har förändrats. I takt med att ämnena i skolan har blivit allt svårare så har det också blivit vanligt att köpa läxhjälp från privata bolag som hjälper barnen att få bättre betyg.

Skolan under Jan Björklund

Den stora förändringen i den svenska skolan påbörjades när Fredrik Reinfeldts regering kom till makten. Under tiden som regering så var Jan Björklund ansvarig för skolpolitiken och han genomförde en mängd stora förändringar. En av de absolut största förändringarna var att introducera ett nytt betygssystem. Istället för att ha MVG, VG, G och U fick man en allt bredare skala genom att följa det amerikanska exemplet med betygen A-F.

Skolan i framtiden

Många ungdomar klagar nu på att skolan är alldeles för svår att hantera och att ämnena är för komplexa. Det ämne som flest barn har svårt för är mattematik. Men om man kollar på internationella mätningar så är Sverige ett av de länder som ligger bakom i betygen. Just därför försöker politiker nu stimulera elever så att de får bättre betyg och lär sig mer. Detta är dock svårt och det tar troligen lång tid innan man ser resultat på de politiska satsningarna.