Boris Johnson vs. Donald Trump

Storbritanniens nuvarande premiärminister Boris Johnson skildras i svensk media mestadels som en något clownaktig figur, en slags brittisk motsvarighet till USAs president Donald Trump. Visst finns det gemensamma nämnare mellan de båda: den populistiska politiken, en fäbless för att förenkla komplexa politiska skeenden och ett ibland klumpigt uppträdande i det offentliga. Dock skulle nog de flesta hålla med om att de är väldigt olika varandra på en avgörande punkt: Johnson är en betydligt mer intelligent och slipad politiker. Där Trump tycks glida fram genom skandalerna genom en kombination av tur och ren bufflighet är Johnson mer metodisk och strategisk.

Ytterligare en sak som Johnson och Trump har gemensamt är att de framför allt bryr sig om sina respektive länders ekonomi. Om du driver ett företag bryr du dig självklart om ditt företags finansiella tillstånd. Om du har många utstående fakturor som du väntar på att få betalt för samtidigt som du av en eller annan anledning behöver pengar snabbt så kan du sälja dem. Du kan sälja en faktura till Capcito och få beloppet direkt. Just nu har Capcito dessutom ett erbjudande där du får sälja första fakturan gratis.

Precis som Trump var Johnson inledningsvis skeptisk till hur stort hotet från coronaviruset var. Han fortsatte med att ta i hand och träffa en massa människor tills han själv blev sjuk. Som tur är tycks han nu ha tillfrisknat och står redo att återta posten som Storbritanniens ledare.