Posts

Sverige har blivit allt mindre effektivt på att minska ekonomisk ojämlikhet i samhället enligt en rapport som framställts av Oxfam. Ojämlikheten har ökat markant, vilket är ett resultat av den…

Politik i Sverige

Som politiker har du ett späckat arbetsliv där du måste delta i debatter och omröstningar, skriva motioner, ställa upp för intervjuer i media och vara med på kongresser. För att…

Politik och historia

Politik och historia

Sverige har en alkoholpolitik som skiljer sig från de flesta andra länder i väst. Den ska syfta till att minska konsumtionen av alkohol i landet och f

Politik i Sverige

Ett begrepp som är vanligt förekommande inom politiska debatter regelbundet är samhällsklass, vilket i grund och botten är ett begrepp som har sitt ur

Politik och historia

Förutom att dela in länders styrelseskick i demokratier och diktaturer delas de även ibland in i monarkier och republiker. En monarki innebär att land

Vad är politik?

I slutet av 1800-talet skapades rösträttsrörelsen som var en rörelse av politisk art som kämpade för att alla Sveriges myndiga medborgare skulle ha rö

Politik i Sverige

I Sveriges riksdag samarbetar partier med varandra och indelar sig i block. Detta innebär att en röst på till exempel Kristdemokraterna också är en rö

Politik i Sverige

Storbritanniens nuvarande premiärminister Boris Johnson skildras i svensk media mestadels som en något clownaktig figur, en slags brittisk motsvarighet till USAs president Donald Trump. Visst finns det gemensamma nämnare mellan…

Politik och historia

Skolan är ett mycket omdiskuterat område inom den svenska politiken. I själva verket har den svenska skolan genomgått en stor mängd förändringar de senaste åren. Exempelvis så har betyg introducerats…

Politik och historia