Politiker vill se skärpta krav för skönhetsbehandlingar

En het politisk fråga är vad som kan göras för att stärka individens skydd gällande olika skönhetsbehandlingar. Patientsäkerheten har ofta varit bristfällig i jämförelse med den vanliga hälso- och sjukvården. Regeringen med socialminister Lena Hallengren i spetsen har lagt fram nya lagkrav.

Vad menas med skönhetsbehandlingar?

Det syftar på estetiska injektionsbehandlingar och estetiska kirurgiska ingrepp. Med andra ord är det behandlingar som påverkar utseendet. Injektionsbehandlingar syftar på fillers och botox. Trots att det finns risker har branschen varit relativt oreglerad. Svenska politiker har kommit fram till att kirurgiska ingrepp som att sätta in bröstimplantat måste göras på ett sätt som är tryggt och säkert för patienten. Hos Motiva Sverige kan kvinnor få effektiv hjälp och de sätter alltid säkerheten främst.

Vilka bestämmelser ingår i de skärpta kraven?

Något politikerna ville komma bort från är oseriösa aktörer utan tillräcklig medicinsk utbildning. Precis som med svensk alkoholpolitik är syftet att skydda medborgarna. Därför ingår det i bestämmelserna att bara legitimerade läkare eller tandläkare med specialistkompetens har tillåtelse att utföra ingreppen. För estetiska injektionsbehandlingar är det även tillåtet att en legitimerad sjuksköterska utför dem. För alla skönhetsbehandlingar som omfattas av de nya lagkraven gäller en åldersgräns på 18 år. Böter eller fängelse i upp till 6 månader finns på straffskalan för de som bryter mot antingen åldersgränsen eller kompetenskraven.

Målet är god och säker vård

Tidigare var ett problem att patientsäkerhetslagen och patientskadelagen inte tillämpades på samma sätt för estetiska skönhetsbehandlingar som för andra former av hälsovård. Det gjorde att det bland annat kunde vara svårt att få ersättning om en skada uppstått. Politikerna är överens över blockgränserna om att kraven behövde skärpas. Efter de nya lagkraven måste utförare anpassa sig och se till att sätta säkerheten främst, precis som Motiva i Sverige. Den som vill utföra ett plastikkirurgiskt ingrepp måste kunna lita på att det sker av kompetent personal och att de har en patientförsäkring.

Finns undantag från lagkraven?

Ja, den omfattar bara behandlingar och ingrepp som innebär betydande risker. Är behandlingar mindre riskfyllda, till exempel vissa mindre estetiska injektionsbehandlingar, så är de undantagna från lagkraven. På det området märks bland annat tatueringar och en del behandlingar där ett ämne injiceras ytligt i huden.