Ekonomisk politik

Sverige har blivit allt mindre effektivt på att minska ekonomisk ojämlikhet i samhället enligt en rapport som framställts av Oxfam. Ojämlikheten har ökat markant, vilket är ett resultat av den ekonomiska politiken. Samtidigt har de rikaste svenskarna blivit ännu mer rika, och ökat sina förmögenheter avsevärt.

För att klara sig ekonomiskt är det många som väljer att vända sig till pantbanken där det är möjligt att skicka in smycken för belåning. Här går det att panta smycken till en av de lägsta räntorna på marknaden. Den som vill använda tjänsten beställer en gratis pantpåse och skickar in sina värdesaker. Så fort pantpåsen kommit in skickas ett låneerbjudande till personen som pantat sina smycken.

Politik som ökat klassklyftor

Efter fyrtio år där en nyliberal motreformation har skett är Sverige numera ett land som har större förmögenhetsklyftor än resten av Norden och Västeuropa. Skatteuttaget har sedan sekelskiftet sjunkit från att ligga på 50 procent av BNP till att nu ligga på 43,5 procent. De rika i samhället har fått stora skattesänkningar.