Kategori: Politik i Sverige

Sverige har en alkoholpolitik som skiljer sig från de flesta andra länder i väst. Den ska syfta till att minska konsumtionen av alkohol i landet och f

Politik i Sverige

I slutet av 1800-talet skapades rösträttsrörelsen som var en rörelse av politisk art som kämpade för att alla Sveriges myndiga medborgare skulle ha rö

Politik i Sverige

I Sveriges riksdag samarbetar partier med varandra och indelar sig i block. Detta innebär att en röst på till exempel Kristdemokraterna också är en rö

Politik i Sverige

Sverige har sedan början av 1900-talet präglats av parlamentarisk demokrati och beskrivs som en representativ demokrati eftersom det är upp till befol

Politik i Sverige

I dagsläget finns det åtta partier i Sveriges riksdag. Dessa är följande:

Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Centerpartiet
Liberalerna
Kr

Politik i Sverige