Rösträtt i Sverige

I slutet av 1800-talet skapades rösträttsrörelsen som var en rörelse av politisk art som kämpade för att alla Sveriges myndiga medborgare skulle ha rösträtt. Vid den här tiden hade inte alla myndiga medborgare i Sverige rösträtt. Rörelsen bestod av bland annat Sveriges Allmänna Rösträttsförbund. Rörelsen lyckades lyfta frågan hos de politiska partierna och år 1918 beslöt man att det skulle införas lika rösträtt i Sverige.

Det var i regel de liberala kandidaterna man stöttade för att få sin rösträtt eftersom de hade de mest rösträttsvänliga programmet. Det fanns förslag att införa lika rösträtt redan år 1884, men den motionen avslogs. Vid sekelskiftet mellan 1800 och 1900 hade cirka 25 % av de vuxna männen rösträtt. 1903 bildades LKPR (Landsförening för kvinnans politiska rösträtt) som kämpade för att kvinnor skulle ha rätt att rösta.

Mycket tyder på att den allmänna rösträtten i Sverige var ett resultat av utvecklingen i Ryssland där folket hade gjort revolution mot makthavarna. Man ville undvika en revolution i Sverige och ett sätt att göra det på var att införa lika rösträtt bland befolkningen.

Rösträtten i Sverige är något som ofta tas för givet i dagens samhälle men man ska vara medveten om att det inte är en självklarhet i stora delar av världen.