Höger och vänster

I västvärlden brukar man dela upp politiska ideologier i vänster och höger. Denna uppdelning har sitt ursprung i den franska revolutionen och hur politiker i nationalförsamlingen i Frankrike var placerade. De som var mer konservativa och värnade om det gamla var placerade till höger i salen medan de som var mer radikala och socialistiska satt till vänster. Denna uppdelning spred sig sedan till resten av västvärlden och är en av de mest använda distinktionerna inom politiken än idag. Många tycker dock att denna uppdelning är väldigt förenklad och förlegad och man har därför på många håll idag istället börjat tala om vad som kallas för gal-tan skalan som tar hänsyn till andra aspekter.

Politik som ligger till vänster menar att man bör ordna samhället så att de ekonomiska resurserna är så jämnt fördelade som möjligt mellan befolkningen och att resurserna har felfördelats från början så att olika klasser uppstår där vissa är rika och andra är fattiga. Högerpolitik å andra sidan menar att olik fördelning är naturlig och rättvis eftersom vissa helt enkelt anstränger sig mer i samhället än andra, man tycker också att det är ett incitament för att vilja klättra uppåt i samhället och att detta incitament skulle försvinna om alla resurser fördelades jämnt.

Exempel på vänsterideologier är marxism, socialdemokrati, socialism och kommunism. Exempel på högerideologier är konservatism, libertarianism, fascism och nationalism. Var ett land befinner sig på den politiska skalan har ofta att göra med ett lands kultur även om den kan skifta något ibland. I Sverige har till exempel socialdemokratin i stort sett dominerat hela 1900-talet och det är först på senare år som även högerpolitik har kommit tillbaka. I USA är det tvärtom så att högerpolitik i stort sett alltid har dominerat.