Månad: februari 2020

Många anser att höger-vänsterskalan är föråldrad, förenklad och missvisande. Därför har en ny modell tagits fram som har börjat användas i flera olika

Vad är politik?