GAL-TAN

Många anser att höger-vänsterskalan är föråldrad, förenklad och missvisande. Därför har en ny modell tagits fram som har börjat användas i flera olika sammanhang. Denna modell kallas för GAL-TAN där GAL står för grön, alternativ och libertär medan TAN står för traditionell, auktoritär och nationalistisk. Här fokuserar man inte så mycket på fördelning av resurser utan mer på värden som kan kopplas till kultur och det sociala. Skalan började användas redan i början av 2000-talet men i Sverige började man använda den först 2016. Uppdelningen brukar kombineras med vänster-högerskalan och består då i en slags dimension där man kan placeras efter en x- och y-axel. Även denna skala har dock bemötts med mycket kritik eftersom många anser att det är en slags uppdelning i god och ond där man anses vara god som GAL och ond som TAN.

I Sverige anses Vänsterpartiet vara längst ut till vänster och i mitten på GAL-TAN-skalan medan moderaterna anses ligga längst till höger men på samma plats i GAL-TAN-skalan. Sverigedemokraterna anses vara mest TAN och Miljöpartiet tillsammans med Centerpartiet anses vara mest GAL bland riksdagspartierna. Precis i mitten mellan höger-vänster och GAL-TAN ligger Socialdemokraterna.