Förändrade regler för regeringen

Med anledningen av coronavirusets spridning röstade Sveriges riksdag nyligen igenom en lag som tillfälligt ger regeringen ökade befogenheter. Syftet med förändringen är att regeringen ska kunna genomföra olika typer av åtgärder utan att först behöva gå genom riksdagen. I och med förändringen får regeringen rätt att snabbt fatta beslut om och genomföra exempelvis stängningar av olika typer av verksamheter i syfte att förhindra smittspridning. Även om de flesta inser nyttan av förändringen finns det också kritiker som menar lagändringen öppnar upp för liknande åtgärder i framtiden.

Om du vill jobba på en högt uppsatt position exempelvis på någon myndighet eller i ett departement så gäller det att ligga i med studierna. Det är dock inte det lättaste. Alla som studerat vet hur det känns att då och då vandra in i frågeställningar som känns särskilt svåra att överkomma. I de lägena kan det vara skönt att ha någon att be om hjälp. Hos myAcademy kan du

hitta läxhjälp i stockholm. Med hjälp av dem kan du få en coach i valfritt ämne som kan stötta dig genom dina studiers största utmaningar.

De som är kritiska mot förändringen menar att den här typen av ökningar av regeringens befogenheter är lättare att införa än vad de sedan är att dra tillbaka. Hur det kommer att gå i Sveriges fall återstår att se.