Politisk korruption

Idealiskt sett ska politik bygga på värderingar och idealism och politiker ska agera utefter vad de tror är bäst för dess befolkning. Det finns dock många exempel på när politiker har missbrukat sin makt för att gynna sina egna, eller närståendes, intressen. När politiker utnyttjar sin makt för att nå personliga framgångar brukar det kallas för politisk korruption. Hur själva korruptionen ser ut kan variera men exempel innefattar till exempel tagande av mutor, nepotism, gynnande av vissa företag, med mera.

Korruption har under årens lopp definierats på lite olika sätt. Numera ses det till exempel som korruption att som politiker eller representant för en myndighet ta emot presenter, alla gåvor kan ses som potentiella mutor som används av givaren för att få gentjänster, till exempel i form av skattelättnader för ett företag. Tidigare har man inte sett det på samma sätt, men vad som är korruption i ett samhälle har också att göra med hur kulturen ser ut. I vissa länder är det kutym att man ger presenter till varandra till exempel, och då ses det inte som muta på samma sätt.

Kleptokrati

Trots att mutor anses förkastligt och är förbjudet är det vanligt förekommande och världen över uppskattas mutor årligen uppnå nivåer på över en miljard dollar. En stat som genomsyras av korruption brukar kallas för kleptokrati vilket ungefär betyder “styrt av tjuvar”.

Korruption påverkar politik på ett sådant sätt att det underminerar demokratin samt gör att landet sköts på ett dåligt sätt eftersom man inte har allas bästa i åtanke. Om en politiker avslöjas som korrupt kan det stå den dyrt och personen kan bli av med jobbet, dessutom kan hela partiet nedfläckas och få dåligt rykte.

Vanligt i dåligt fungerande länder

Korruption visar sig mest i dåligt fungerande länder med låg BNP, som ofta är beroende av stöd från andra länder. Det har till exempel visat sig år 2006 att hälften av pengarna som donerades till hälsoorganisationer i subsahariska afrikanska länder försvann i korruption och alltså inte hamnade där de skulle. Istället hamnade pengarna i droghandel och liknande verksamheter.

Ett exempel på korruption är nepotism som till exempel innebär att man i egenskap av att inneha en maktposition gynnar sin familj eller andra närstående, till exempel genom att ge dem anställning, pengar eller annan makt. Korruption har i många länder långtgående effekter på både utbildning, hälsa och svält. Det finns därför många organisationer som arbetar mot korruption världen över.