Posts

I västvärlden brukar man dela upp politiska ideologier i vänster och höger. Denna uppdelning har sitt ursprung i den franska revolutionen och hur poli

Vad är politik?