Posts

I dagsläget finns det åtta partier i Sveriges riksdag. Dessa är följande:

Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Centerpartiet
Liberalerna
Kr

Politik i Sverige

I västvärlden brukar man dela upp politiska ideologier i vänster och höger. Denna uppdelning har sitt ursprung i den franska revolutionen och hur poli

Vad är politik?