Staten och krigsföring

Majoriteten av alla stater har sitt ursprung i krigskonsten, och historiskt sett är nästan alla stater ett resultat av en framgångsrik krigsföring. Detta eftersom de flesta stater förr eller senare i regel vill utöka sitt utrymme, vilket innebär att man behöver invadera mark där andra människor redan bor. Lyckas erövringen expanderar landet, och misslyckas den har det invaderade landet lyckats försvara sig själva. Nationsgränser har alltid varit flytande och stått under olika styren under olika tider. Många delar av dagens Sverige har till exempel historiskt sett varit danskt och hela Finland var inte för särskilt längesedan en del av Sverige.

Vissa länder har existerat i tusentals år medan andra bara är ett par hundra år gamla. Exempel på väldigt gamla länder är Kina och Japan. USA å andra sidan har bara existerat i ett par hundra år och är helt och hållet byggt på invandring från andra delar av världen. Idag är krig ovanligt i västvärlden men i andra delar av världen förekommer det dagligen. Exempel på krigsdrabbade delar av världen är mellanöstern och vissa delar av Afrika. Många av dessa krig har att göra med landsgränser, kultur och religion.