Politik och historia

Politikens historia har i mångt och mycket att göra med filosofi, och det demokratiska systemet är en produkt från det antika Greklands filosofer. Kända filosofer som har bidraget till politiska idéer är bland annat Niccoló Machiavelli, Hegel, Platon, John Locke, Aristoteles och Karl Marx. Aristoteles ansåg att människor är sociala varelser och därför måste betänka sociala angelägenheter. Det var även han som klassificerade politiska system i republik, demokrati, oligarki, monarki och tyranni.

Medeltiden och framåt

Under medeltiden bidrog Augustinus till politisk filosofi med sin teori om gudsstaten och i sitt verk De civitate dei. Politiken känntecknades under den här tiden av konservativa värden och man förhöll sig fortfarande mycket till de grekiska tänkarna, det gör man dock i mångt och mycket än idag. Under upplysningen och renässansen började man fundera mer över orättvisor i samhället och filosofer som Voltaire, Rosseau, John Locke och Karl Marx gjorde sig kända med sina idéer om samhället. Bland annat utfördes den franska revolutionen där man avrättade makthavare och ville återge makten åt folket.

1900-talet

1900-talet är ett intressant århundrade på så sätt att det inleddes med väldigt extrema politiska tankegångar som nazism och kommunism under den första hälften vilket ledde till världshistoriens två värsta krig. Andra hälften av 1900-talet har istället i västvärlden ägnats åt mer mjuka värden där man ser till alla människors lika värden, djurens rätt och miljöfrågor. Man hade helt enkelt tröttnat på de extrema styren som genomsyrade århundradets första hälft och vill nu istället leva i harmoni med varandra och sin omvärld.