Allmänt om politik

Politik handlar om konsten att sköta en stat och ordet härstammar från det gamla grekiska ordet för “statskonst”. Allt som har att göra med offentliga angelägenheter så som diskussioner, skatter och makt har att göra med politik. Det finns dock mycket mer som också handlar om politik och många menar att det mesta på något sätt har att göra med politik. Politikens fokus handlar ofta om förhållanden mellan olika intressegrupper, och i en demokrati är det den intressegrupp som flest personer står bakom som också kommer att stå för makten i samhället. I Sverige är det för tillfället Socialdemokraterna som innehar makten.

Politiker

En person som arbetar med politik kallas för politiker och representerar i de flesta fall, men inte i alla, ett parti. En person som arbetar som politiker i riksdagen utan att tillhöra ett parti kallas för politisk vilde och ägnar sig i regel åt sakfrågor som individen i fråga tycker är viktiga. Ett politiskt parti är i regel uppbyggt kring en viss ideologi och står för vissa värderingar och tankesätt som även andra personer i samma parti delar. Man skulle kunna jämföra ett parti med ett företag där alla människor inom partiet arbetar mot ett gemensamt mål om hur man anser att samhället ska fungera och se ut.

Demokrati och diktatur

Politik brukar i grunden delas upp i två läger, man skiljer mellan demokrati och diktatur. I västvärlden råder demokrati men i andra delar av världen förekommer diktaturer. I en demokrati ska makten utgå från folket genom omröstningar, ofta görs detta i praktiken genom vad som kallas för en representativ demokrati där befolkningen får rösta på det parti som de vill ska representera dem. På så sätt är det alltså folket som i grunden bestämmer hur ett samhälle ska se ut genom att rösta fram de politiker de vill se vid makten.

I en diktatur däremot utgår inte makten från folket, istället styr en diktator politiken i landet. Det kan också vara en liten grupp som styr hur samhället ska se ut. Sådana samhällen har i praktiken inte visat sig fungera särskilt bra och sådana samhällen brukar allt som oftast leda till förtryck. Det kanske tydligaste exemplet på en diktatur i dagens värld är Nordkorea där människor inte ens får röra sig ut och in i landet. I en diktatur vill man dock ofta visa upp en fasad kring att allt går som det ska, detta sker med så kallad propaganda som är en slags marknadsföring kring den egna ideologin. Denna propaganda brukar dock inte återspegla det som sker i verkligheten.

Politik är viktigt

Många tycker att politik är ett ganska tråkigt fenomen, och det har troligtvis att göra med att många politiska diskussioner är ganska torra och tråkiga. Faktum är att allt har att göra med politik och det är viktigt att ha en förståelse för det för att kunna vara med och påverka i samhället.