Antik statshistoria

Under antiken hade civilisationer inte samma definitiva gränser som stater idag har och deras gränser var mer flytande. De första civilisationerna som tydligt definierade sina egna gränser vad Egypten och Sumer. Även idag finns det grupper av människor som lever i samhällen utanför stater, exempel på sådana är till exempel stammar av olika slag.

Den tidiga egyptiska staten uppstod ungefär 3000 år före kristus och var baserade kring Nilen i nordöstra Afrika. Det sumeriska riket befann sig å sin sida i södra Mesopotamien och sträckte sig från persiska havet till delar av Eufrat och Tigris.

Cirka 500 år senare uppstår Indusdalens civilisation som låg i dagens Indien, Afghanistan och Pakistan. Det sträckte sig 60 mil från det arabiska havet. Sedermera ca 336 år före kristus formade Alexander den store ett rike från olika vasallstater som innefattade dagens Grekland och södra Asien, på samma sätt som det persiska riket hade gjort tidigare.

Västerländsk civilisation

Den första västerländska civilisationen som tidligt definierade sina gränser var det romerska riket som existerade från ca 27 före kristus till år 476 i dagens räkning. Många av deras landområden styrdes dock indirekt av andra härskare medan det romerska riket stod som förvaltare och drev in skatter bland annat. Man skulle kunna jämföra det romerska riket med USA på vissa sätt där USA idag har ett mycket stort kulturellt inflytande på hela västvärlden, även i länder som inte tillhör dem.

Det romerska riket var starkt influerat av grekiska seder och tankemönster och hela dess kultur var på ett eller annat sätt baserat på det antika Greklands. Både det romerska riket och Grekland har i sin tur haft ett väldigt stort inflytande på hela västvärlden så som den ser ut idag, och våra politiska system bygger fortfarande på tankar från de filosofer som verkade i det antika Grekland. Till exempel kommer enligt nationalencyklopedin både ordet politik och demokrati från de grekiska orden för statskonst och folkstyre.

De europeiska staterna som uppstod under medeltiden fick också sin auktoritet från den romerska katolska religionen, även Sverige var tiden innan Gustav Vasa katolskt.

Byggt på gemensamma nämnare

Över de flesta kontinenter har människor samlats kring etniska, språkliga och geografiska aspekter och därur har stater uppstått. Det är naturligt eftersom många vid den tiden varken kunde läsa eller skriva och det var svårt att kommunicera med människor som inte förstod samma språk.

Även om länder har samma gränser påverkas dess styrelse av olika influenser och kulturströmningar. Sverige ser till exempel helt annorlunda ut idag än vad det gjorde för 100 år sedan. Japan har länge varit en strikt diktatur men är idag ett av världens mest välfungerande länder. Även länder som Kina och Ryssland har förändrats radikalt genom årens lopp men har ändå bestått som länder.