Kategori: Politik och historia

Idealiskt sett ska politik bygga på värderingar och idealism och politiker ska agera utefter vad de tror är bäst för dess befolkning. Det finns dock m

Politik och historia

Kina skildras ofta som världens nästa dominerande stormakt. De har under de senaste decennierna lyckats dra en ansenlig del av världens största befolkning ur fattigdom och in i en relativt…

Politik och historia

Under antiken hade civilisationer inte samma definitiva gränser som stater idag har och deras gränser var mer flytande. De första civilisationerna som

Politik och historia

Politikens historia har i mångt och mycket att göra med filosofi, och det demokratiska systemet är en produkt från det antika Greklands filosofer. Kän

Politik och historia

Majoriteten av alla stater har sitt ursprung i krigskonsten, och historiskt sett är nästan alla stater ett resultat av en framgångsrik krigsföring. De

Politik och historia