Författare: <span class="vcard">erik</span>

Med anledningen av coronavirusets spridning röstade Sveriges riksdag nyligen igenom en lag som tillfälligt ger regeringen ökade befogenheter. Syftet med förändringen är att regeringen ska kunna genomföra olika typer av…

Politik och historia

Idealiskt sett ska politik bygga på värderingar och idealism och politiker ska agera utefter vad de tror är bäst för dess befolkning. Det finns dock m

Politik och historia

Kina skildras ofta som världens nästa dominerande stormakt. De har under de senaste decennierna lyckats dra en ansenlig del av världens största befolkning ur fattigdom och in i en relativt…

Politik och historia

Under antiken hade civilisationer inte samma definitiva gränser som stater idag har och deras gränser var mer flytande. De första civilisationerna som

Politik och historia

Många anser att höger-vänsterskalan är föråldrad, förenklad och missvisande. Därför har en ny modell tagits fram som har börjat användas i flera olika

Vad är politik?

Politik handlar om konsten att sköta en stat och ordet härstammar från det gamla grekiska ordet för “statskonst”. Allt som har att göra med offentliga

Vad är politik?

Regler och uppsättningar av värderingar är viktiga för en organisation, frågan är om en organisation ens kan ses som en sådan utan regler och uppsättn

Vad är politik?

Politikens historia har i mångt och mycket att göra med filosofi, och det demokratiska systemet är en produkt från det antika Greklands filosofer. Kän

Politik och historia

Majoriteten av alla stater har sitt ursprung i krigskonsten, och historiskt sett är nästan alla stater ett resultat av en framgångsrik krigsföring. De

Politik och historia

Sverige har sedan början av 1900-talet präglats av parlamentarisk demokrati och beskrivs som en representativ demokrati eftersom det är upp till befol

Politik i Sverige