Posts

Under antiken hade civilisationer inte samma definitiva gränser som stater idag har och deras gränser var mer flytande. De första civilisationerna som

Politik och historia

Många anser att höger-vänsterskalan är föråldrad, förenklad och missvisande. Därför har en ny modell tagits fram som har börjat användas i flera olika

Vad är politik?

Politik handlar om konsten att sköta en stat och ordet härstammar från det gamla grekiska ordet för “statskonst”. Allt som har att göra med offentliga

Vad är politik?

Regler och uppsättningar av värderingar är viktiga för en organisation, frågan är om en organisation ens kan ses som en sådan utan regler och uppsättn

Vad är politik?

Politikens historia har i mångt och mycket att göra med filosofi, och det demokratiska systemet är en produkt från det antika Greklands filosofer. Kän

Politik och historia

Majoriteten av alla stater har sitt ursprung i krigskonsten, och historiskt sett är nästan alla stater ett resultat av en framgångsrik krigsföring. De

Politik och historia

Sverige har sedan början av 1900-talet präglats av parlamentarisk demokrati och beskrivs som en representativ demokrati eftersom det är upp till befol

Politik i Sverige

I dagsläget finns det åtta partier i Sveriges riksdag. Dessa är följande:

Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Centerpartiet
Liberalerna
Kr

Politik i Sverige

I västvärlden brukar man dela upp politiska ideologier i vänster och höger. Denna uppdelning har sitt ursprung i den franska revolutionen och hur poli

Vad är politik?